Годишно счетоводно приключване

*Безплатно за клиенти на абонамент!

  • Ще изготвим индивидуален Годишен финансов отчет на база НСФОМСП за Търговския регистър към Агенцията по вписванията и за нуждите на мениджмънта;
  • Ще изготвим и представим годишни данъчни декларации съгласно ЗДДФЛ и ЗКПО;
  • Ще изготвим и представим необходимите годишни статистически форми за Националния статистически институт.