Документен център

Какво е Документен център

Документен център е проста и интуитивна система за управление на документи за фирми, които се стремят да намалят хартиената дейност и да реализират ползите от управлението на цифровите документи без сложно внедряване на система за управление на документи.

Документният център е подходящ както за индивидуално използване, така и от фирми, чиято дейност е свързана с обработка и движение на документи, като счетоводни или правни кантори и искат да подобрят взаимоотношенията с клиентите. Документният център позволява на фирмите и техните клиенти да споделят и управляват финансови отчети, данъчни декларации, фактури и други документи. Документният център поддържа всичко организирано и достъпно от оторизирани потребители по всяко време, от всяко устройство.

За да използвате Документния център не са необходими специални знания. Просто следвайте двете стъпки:
1. Сканиране
2. Изпращане по e-mail

Всичко останало е наша грижа.

Предимства на Документния център

 • Достъп до документите 24/7 от всяко устройство и от всяка точка на света. Офисът е винаги с Вас.
 • Обединяване на документите от няколко обекта в един, централизиран архив с възможност за филтриране по обекти.
 • Спестявате време – търсенето вече отнема секунди, просто използвайте вградената система за търсене. Тя поддържа търсене и в съдържанието на документите.
 • Подобрено обслужване на партньорите – докато говорите с тях, можете бързо да откривате документ, свързани с тях – оферти, фактури, договори.
 • Постоянно предаване на документите в счетоводството – не е необходимо да чакате края на месеца.
 • Спестявате куриерски разходи.
 • Вътрешен канал за комуникация с Вашия счетоводител.
 • Отлично работеща деловодна система – всички входящи и изходящи документи получават свой уникален номер и са лесни откриване.
 • История на документите – системата съхранява данни за автора, дата и час на създаване на документа и информация за последващи промени. Лесно може да се проследи кой, кога и какво е променял по всеки документ.
 • Пълен контрол върху действията на потребителите – всяко събитие се документира и се изпраща съобщение до оторизираните лица.
 • Улеснено възстановяване на цялата документация в случай на погиване на хартиените оригинали.
 • Пълна мащабируемост и персонализиране на центъра – той расте и се променя заедно с Вашите нужди.

Абонаменти и цени Документен център

Ние не предлагаме ниски цени. Ние предлагаме качество и индивидуално отношение към всеки клиент.

Счетоводство
Базисна цена 120лв за нерегистрирани по ДДС 240лв за регистрирани по ДДС
осигуряване на един човек, една банкова сметка в лева, един касов апарат, един ПОС терминал, до 20бр. документи. Всеки следващ – 1лв/бр. Документен център с един потребител. осигуряване на един човек, една банкова сметка в лева, един касов апарат, един ПОС терминал, до 50бр. документи. Всеки следващ – 1лв/бр. Документен център с един потребител.
Допълнителни Банкова сметка във валута 12лв/валута
Допълнителна банкова сметка в лв. 10лв/бр
Изготвяне на документи за кредит 50лв
Отчитане на кредити 10лв/бр
Акаунти в разплащателни системи 10лв/валута
Публикуване на ГФО 50лв
Носене на документи в банка 10-20лв зависи от периодичността
Онлайн магазин + 1/2 от базисната цена
Допълнителен обект + 1/2 от базисната цена/обект
Труд и работна заплата
Комплексно обслужване 10лв на лице при СИРВ/графици/ 12лв.

Абонаментната цена включва:

 • Поемане на ангажимент за представяне на клиента пред НАП, във връзка с дейността на фирмата.
 • Консултиране в процеса на работа и при промени в нормативната уредба.
 • Обработка на първичните счетоводни документи, изготвяне на справки за нуждите на фирмата и други институции.
 • Месечна обработка на средствата за РЗ, ведомост, изготвяне на трудови договори и споразумения, заповеди за прекратяване, отпуски по КТ, служебни бележки, УП-2, УП-3, попълване на трудови книжки, обработка на данни за персонален регистър и подаване на декларации обр.1 и обр.6.
 • Следене на салда и обороти по счетоводните сметки, осчетоводяване на дълготрайни активи, валутни операции, ВОП, ВОД.
 • Изготвяне на справки-декларации по ЗДДС, интрастат, VIES-декларации.
 • Изготвяне на междинни финансови отчети, годишни финансови отчети и приложения към тях.
 • Комуникация с обслужващите банки.
 • Представяне на отчети в статистиката и Търговския регистър.

*Абонаментната цена не включва водене на склад. Тази услуга се договаря допълнително.

Видео

В случай, че нашето предложение ви интересува, не се колебайте.