До къде се простират счетоводните услуги

Екипът на счетоводна къща „Адванс Акаунтинг” осигурява цялостно счетоводно обслужване, независимо дали сте физическо, юридическо лице, или имате онлайн-магазин. Можете да разчитате на нас за всички счетоводни дейности и казуси, възникващи по време на ежедневната ви дейност.

  • Текущото счетоводно обслужване обхваща всичко от организацията и счетоводната политика, през първичното счетоводство и воденето на дневници и регистри, отчитане на складовото стопанство и калкулация на себестойността на продуктите, до справките и отчетите, изисквани по различни поводи.
  • Всичко, свързано с отчитане на персонала и заплатите му.
  • Изработка на документите по годишното счетоводно приключване.
  • Изпълнение и следене на банкови преводи, операции и др.