Защо ви е необходимо годишно счетоводно приключване

Годишното счетоводно приключване е сред най-важните моменти в счетоводството на всяка фирма. Отговаря на необходимостта на ръководството от информация за анализи и планиране и удовлетворява изискванията на законовите норми.

То представлява подготовка на документи по предварително зададени параметри в началото на текущата година за предходната:

  • Годишен финансов отчет според изискванията на НСФОМСП. Публикува се в Търговския регистър. Трябва да се изготви от правоспособно лице. В някои случаи се заверява от независим одитор.
  • Годишни данъчни декларации – по ЗКПО или ЗДДФЛ.
  • Годишни статистически форми за НСИ.

Непредставянето им в указаните срокове влече проблеми, загуба на време и нерви, глоби.