ЕТ или ЕООД

Преди да регистрираме фирма е добре да решим каква да е правната форма – ЕТ или ЕООД. И двете форми имат своите предимства и недостатъци. Ще започнем с ЕТ:

Предимства:

 • за откриване на ЕТ не е необходим първоначален капитал;
 • по-ниски разходи за регистрация. Според “НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ”, таксата за учредяване и регистриране на ЕТ е 150лв срещу 300лв за ЕООД;
 • процедурата по заличаване на ЕТ е по-лесна и по-бърза;

Недостатъци:

 • Собственика отговаря с цялото си лично имущество за задълженията на фирмата, т.е. при искове на кредитори, задълженията се покриват освен от собствеността и активите на фирмата и от лично имущество, ако фирменият капитал се окаже недостатъчен.
 • На края на всяка календарна година собственика на ЕТ изравнява и довнася осигуровки. Това означава, че освен данък върху печалбата в размер на 15% /10% за ЕООД/ ще довнесе осигуровки върху нея;
 • Много от дейностите като фризьорски, козметични, тапицерски и други услуги, когато се извършват от ЕТ попадат в обхвата на ЗМДТ/Закон за местни данъци и такси/. В този случай всяка година се плаща патентен данък, който в повечето случай е повече от този, който би платило ЕООД при извършване на същата дейност.

А сега за ЕООД:
Предимства:

 • ЕООД е капиталово дружество, което значи че едноличния собственик на капитала отговаря за задълженията си до размера на регистрирания капитал, а не с личното си имущество. Същото важи и за съдружниците в ООД – те също са отговорни до размера на своето участие в капитала на дружеството;
 • Минималният първоначален капитал е в размер на 2 лв., което значи, че не са ви необходими много налични средства, но дали е разумно да се регистрира дружество с такъв капитал, ще бъде описано в друга статия;
 • Каквато и дейност да извършвате данъчното облагане се извършва по ЗКПО, което поне в момента е по-изгодно от облагане с патентен данък по ЗМДТ;
 • Съдружниците в ООД и едноличния собственик на капитала на ЕООД не довнасят осигуровки;

Недостатъци:

 • Таксите за учредяване и регистрация са по-високи от тези на ЕТ;
 • ЕООД и ООД се прекратяват с ликвидация, която продължава около 6 месеца;

Независимо от написаното до тук, винаги е по-добре преди да регистрирате своя фирма да се консултирате с Вашия бъдещ счетоводител. При нас, тази услуга е напълно безплатна.