Новини за он-лайн бизнеса

Новини от НАП:
Открита е процедура 00530-2015-0027 „Организиране и провеждане на курс за обучение за служителите на НАП в областта на електронната търговия и платформи за разплащания при пазаруване в интернет“. Какво означава това – държавата ще плати на някого за подготовката на своите кадри да откриват нарушения/данъчни/ при създаване и организиране на он-лайн магазини. Ще им бъде обяснено кои са нормативните документи, които трябва да са спазени /а те не са малко/, как работят платежните системи за он-лайн разплащания /по-скоро чуждите, нашите са ясни/ и как се откриват скрити приходи от продажби…. Не се притеснявайте – ако вече имате такъв магазин, заповядайте да обсъдим слабите му места от гледна точка на законодателството. Ако имате намерение да стартирате он-лайн бизнес, не започвайте с фалстарт – една предварителна консултация няма да Ви е излишна.