След като регистрираме фирма – част 1/Нова надежда/

Точно така – всяка новорегистрирана фирма е нова надежда за найния собственик/собственици. Може би си мислите, че след процеса по регистрация ще се концентрирате върху своята нова дейност? Може би. Но преди се налага да направите още един куп неща.

  • За начало ще е добре да се снабдим с удостоверение за актуално състояние. Въпреки че в чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър е записано кой има право да изисква такова удостоверение и кой не, препоръчително е да го имате, за да избегнете излишни нерви. Не е небходимо да ходите до Агенцията по впиванията. Просто отворете сайта на Търговския регистър, щракнете върху “Справки”, след това върху “Справки по физическо или юридическо лице”, въведете своето ЕГН – за физически лица или ЕИК/Булстат – за юридическо лице, отворете таб “Общ статус” и разпечатайте. Готово – вече имате Вашето актуално състояние.
  • След това е необходимо да се подаде Декларация за започване на дейност. Може да я изтеглите от тук. Срока за нейното подаване е до 7 дни след започване на дейност.
  • Ако сте регистрирали ЕООД или ООД, то със сигурност сте открили набирателна сметка, където сте внесли Вашия първоначален капитал. Време е да я закриете. Откриване на разплащателна сметка не е задължително, но е препоръчително. Причината е, че когато се внасят осигуровки, извършват се плащания по банков път и др. е по-изгодно да се използва банкова сметка заради банковите такси. Всеки сам може да пресметне кое е по-добре – месечна такса за банкова сметка с включени услуги или високи такси при всеки превод на каса.
  • Закупуване на касов апарат – задължителен е ако ще се приемат плащания в брой. Към този апарат трябва да има касова книга, кочан с касови бележки и е добре да се запознаете с “НАРЕДБА № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства”. Можете да я изтеглите от тук.
  • Ако ще се назначава персонал е небходимо да имаме и Договор със служба по трудова медицина.
  • Ревизионна книга – трябва да бъде заверена в Инспекцията по труда. Необходима е само ако ще се назначава персонал.

В зависимост от дейността е много вероятно да са необходими и много други книги и дневници. Например: дневник за температурата на хладилната система, дневник за личната хигиена на персонала, книга за годността на хранителните продукти, дневник за поддържане на хигиенното състояние на обекта, дневник за проведени ДДД мероприятия, дневник за обучение на персонала по добри производствени и хигиенни практики и още много други.

Този списък с необходими документи не е изчерпателен. Закупуват се само необходимите книги и дневници за съответната дейност. За по-подробна информация се обърнете към Вашия счетоводител.

В следващата статия ще се опитаме да хвърлим светлина и върху документите, изисквани от ЗБУТ/Закон за безопасни условия на труд/, които трябва да има всяка една фирма.