Счетоводство за онлайн магазини

Ако извършвате онлайн търговия и не желаете да имате проблем с приходната ни администрация, то тогава сте на точното място. Ние ще поемем грижата за правилното счетоводно отчитане както на приходите, така и на разходите. И тъй като и Вие и ние, продаваме онлайн, то няма пречки да работим успешно заедно.

Ние ще ви помогнем за:

  • Избор на подходящата юридическа и организационна форма за Вашия онлайн бизнес.
  • Правилното отчитане на приходите, получени чрез PayPal, Skrill, Google и всички останали разплащателни процесори.
  • Точното отчитане на разходите, които генерирате, когато продавате онлайн чрез eBay, Etsy и останалите платформи за електронна търговия.
  • Документите, които трябва да издавате при продажба.
  • Отчитането на данък добавена стойност.
  • Ще следим за вас различните прагове за регистрация в европейските държави при дистанционни продажби.
  • Ще ви консултираме при продажба на стоки и услуги в държави извън Европейския съюз.
  • Разбира се, нашата помощ и консултация обхващат и дейността Ви в България.

Наред с това ще извършваме и цялостно счетоводно обслужване на Вашия бизнес, като по този начин ще можете да се концентрирате и да бъдете още по–успешни.