Що е то ПИК и ползата от него

ПИК – персонален идентификационен код – служи за достъп до електронните услуги, предлагани от НАП. Това е едно сериозно улеснение за гражданите, тъй като с него можете да:

1. Следите за задълженията си към държавата и плащанията, които сте направили. ПИК ви дава достъп до личната ви данъчно-осигурителна сметка.

2. Чрез ПИК можете да проверявате върху каква сума ви удържат и внасят осигурителните вноски, как е обявен пред НАП трудовият ви договор.

3. Да поискате издаване на удостоверение или друг документ от НАП.

Начин на получаване: чрез подаване на “Заявление за издаване на ПИК” в ТД на НАП по постоянен адрес. Услугата е безплатна и става за няколко минути.
Внимание: ПИК, издаден от НАП, не може да се използва за справки в системата на НОИ. Обратното също е в сила.