След като регистрираме фирма – част 3/Няма измъкване/

След това е добре да се запознаете с Кодекса на труда, НАРЕДБА за трудовата книжка и трудовия стаж, НАРЕДБА за командировките в страната, НАРЕДБА за документите, които са необходими за сключване на трудов договор, НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските и...

След като регистрираме фирма – част 2/Сагата продължава/

За начало ще се спра на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Този закон урежда правата и особено задълженията на работодателите, работещите, представителите на работещите по безопасност и здраве при работа, на лицата, които за своя сметка работят сами...

След като регистрираме фирма – част 1/Нова надежда/

Точно така – всяка новорегистрирана фирма е нова надежда за найния собственик/собственици. Може би си мислите, че след процеса по регистрация ще се концентрирате върху своята нова дейност? Може би. Но преди се налага да направите още един куп неща. За начало ще...

ЕТ или ЕООД

Преди да регистрираме фирма е добре да решим каква да е правната форма – ЕТ или ЕООД. И двете форми имат своите предимства и недостатъци. Ще започнем с ЕТ: Предимства: за откриване на ЕТ не е необходим първоначален капитал; по-ниски разходи за регистрация....